Kan detentie van kinderen soms in hun belang zijn?

Nee. Ondanks de argumenten die soms genoemd worden, zoals het idee dat detentie vermijd dat gezinsleden van elkaar gescheiden worden, is detentie nooit in het belang van het kind.

Talrijke specialisten zijn het er over eens dat detentie voor kinderen verwoestende gevolgen heeft en dat detentie, zelfs van zeer korte duur en onder relatief humane omstandigheden, op korte of lange termijn ernstige en traumatiserende gevolgen kan hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen (zie volgende vraag voor meer informatie over de impact van detentie op het welzijn van kinderen). 

 

 

 

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty