Zullen rechters verantwoordelijk zijn voor het opsluiten van kinderen in het nieuwe gesloten centrum?

Nee, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslist over de vasthoudingsbeslissingen. Dit is nu reeds zo voor de gezinnen die in de terugkeerwoningen worden vastgezet alsook voor de volwassenen die in de gesloten centra worden vastgezet.

Een rechter wordt niet eens op de hoogte gehouden van de vasthoudingsbeslissingen van kinderen (of volwassenen). De rechter wordt pas geïnformeerd als een advocaat een beroep indient. In dit geval kan de rechter zich alleen maar uitspreken over de wettelijkheid van de beslissing, en niet over de geschiktheid van de beslissing.[1]

 

[1] Dit systeem is hetzelfde als dat voor volwassenen in detentie. Zie ook hoofdstuk III. Grondrechten in de context van opsluiting, in: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Gesloten centra voor vreemdelingen in België. Een stand van zaken, december 2016.

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty