De bouw van het nieuwe gesloten centrum is begonnen

12.09.2017 - Ondanks het luid protest van meer dan 100 organisaties, zullen er binnen enkele maanden kinderen opgesloten worden in een gesloten centrum in België.

Over enkele maanden zullen er in België kinderen worden opgesloten in een gesloten centrum. De bouw van een nieuw gesloten centrum voor gezinnen met kinderen, de zogenaamde “gesloten family units”, in de buurt van Brussels Airport is begonnen. Ondanks luid protest van nu al meer dan 100 organisaties in België zet de regering haar plannen voort.

België is begonnen met de bouw van een nieuw detentiecentrum, speciaal voor gezinnen met kinderen. Enkele maanden geleden trokken het Platform Kinderen op de vlucht, UNICEF België, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International en JRS Belgium al aan de alarmbel. Ze lanceerden de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.”. Ondertussen hebben al meer dan 100 organisaties in België, waaronder onderwijskoepels, jeugdorganisaties en mensenrechtenverdedigers, zich ook uitgesproken tegen de bouw van het gesloten centrum, en tegen detentie van kinderen in het algemeen.

Helaas heeft de regering nog geen gehoor gegeven aan de oproep van de organisaties: de regering lijkt de plannen door te willen zetten. Dat betekent dat er al over enkele maanden kinderen opgesloten zullen worden in een gesloten centrum in België.

Een kind hoort nooit thuis in een gesloten centrum. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind oordeelt dat detentie van kinderen hun fundamentele rechten schendt. Talrijke experts zijn van mening dat detentie van kinderen nooit in hun belang is. De ingrijpende nefaste impact op de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen is reeds herhaaldelijk aangetoond, zelfs als de detentie van zeer korte duur is en onder relatief humane omstandigheden gebeurt.[1],[2]

België is in het verleden al herhaaldelijk veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van kinderen in ongepaste omstandigheden. Daarna heeft België alternatieven voor detentie ontwikkeld, zoals de ‘terugkeerwoningen’. Als België nu opnieuw onschuldige kinderen gaat opsluiten, zet ons land een onaanvaardbare stap achteruit wat betreft kinderrechten.

Meer dan 100 organisaties in België dringen er dus op aan dat de regering de bouw van het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen met minderjarige kinderen onmiddellijk staakt. Want: "Een kind sluit je niet op. Punt.”  

 

[1] UNICEF, Administrative detention of children: a global report (2011)

[2] International Detention Coalition, Captured Childhood (2012)

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty