Wat is de impact van detentie op het welzijn van kinderen?

Onderzoek heeft aangetoond dat detentie een diepgaande en langdurige negatieve impact heeft op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen[1]. Zelfs korte detentieperiodes kunnen het geestelijke en lichamelijke welzijn van kinderen aantasten, en hun cognitieve ontwikkeling in gevaar brengen. Kinderen die vastgehouden worden voor immigratieredenen hebben een groter risico op depressie en angst, en hebben vaak symptomen vergelijkbaar met die van de posttraumatische stressstoornis (PTSS), zoals slapeloosheid, nachtmerries en bedwateren[2]. Kinderen kunnen gevoelens van wanhoop en frustratie uiten door geweld tegen zichzelf of anderen. Onderzoek toont aan dat er bij deze kinderen een groter risico bestaat op zelfmoord, zelfmoordpogingen, automutilatie, mentale stoornissen en ontwikkelingsproblemen, zoals bijvoorbeeld hechtingsproblemen[3].

Detentie heeft ook een grote impact op de schoolse ontwikkeling van kinderen[4]. Vaak is er tijdens de detentie veel te weinig aandacht voor onderwijs, maar ook voor recreatieve activiteiten.

Toegang tot gezondheidszorg is in sommige gevallen problematisch, vooral als het gaat om toegang tot specialisten. Ook blijkt een groot deel van de gedetineerden niet op de hoogte van het feit dat ze toegang hebben tot psychische verzorging[5]. Over het algemeen wordt de medische verzorging vaak bemoeilijkt door een tekort aan vertalers en tolken[6].

Verscheidene nationale en internationale instanties vragen dan ook aan Staten om te stoppen met de detentie van kinderen om immigratieredenen en vinden dat detentie nooit in overeenstemming is met het belang van het kind. De Raad van Europa en het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties bevestigen dit principe en bevelen aan om wetten uit te vaardigen om de detentie van kinderen omwille van immigratieredenen te verbieden. Anderen benadrukken dat detentie van kinderen eveneens een schending kan betekenen van hun recht om niet te worden bestraft op grond van de activiteiten van hun ouders. (Zie hier voor meer info.)

 

[1] UNICEF, Administrative detention of children: a global report, 2011
[2] International Detention Coalition, Captured Childhood, 2012
[3] UNICEF, Administrative detention of children: a global report, 2011
[4] International Detention Coalition, Children in Immigration Detention Position Paper, 2009
[5] Jesuit Refugee Service – Belgium, De la Détention à la Vulnérabilité, 2011
[6] UNICEF, Administrative detention of children: a global report, 2011

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty