Wie zijn de kinderen die opgesloten zullen worden in het nieuwe gesloten centrum?

Het Platform Kinderen op de vlucht is niet op de hoogte van de details van de plannen van de regering. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelt dat gezinnen die verdwijnen uit een terugkeerwoning daarna in het nieuwe gesloten centrum zullen vastgehouden worden met het oog op hun gedwongen verwijdering (zie bv. algemene beleidsnota). Tijdens een studievoormiddag in het Vlaams parlement op 18 mei, gaf een medewerker van Dienst Vreemdelingenzaken aan dat ook "grensgezinnen" (met name gezinnen die tegengehouden worden aan de grens en geen asiel aanvragen) onmiddellijk in het nieuwe gesloten centrum zullen vastgehouden worden.

Momenteel vinden we verschillende categorieën van gezinnen met minderjarige kinderen in de terugkeerwoningen terug.

Het gaat voor het grootste deel om gezinnen die asiel aanvragen in België, bij aankomst in Brussels Airport. Een deel van de gezinnen wacht op een beslissing, en eventuele overdracht naar een andere Europese Lidstaat, in het kader van een Dublin-procedure.[1] Het Platform Kinderen op de vlucht vraagt sinds lang dat deze gezinnen niet vastgehouden worden, ook niet in een terugkeerwoning, maar opgevangen in open centra voor asielzoekers, zoals andere asielzoekers.

Daarnaast worden er in de terugkeerwoningen ook gezinnen zonder wettig verblijf vastgehouden. Het gaat hier om gezinnen die een of meerdere asielaanvraagen hebben ingediend, en een negatief antwoord kregen. Het Platform Kinderen op de vlucht vraagt dat zulke gezinnen slechts als ultiem redmiddel in de terugkeerwoningen worden vastgehouden, na een grondige analyse van elk individueel geval. Verder moet ook de praktijk van de terugkeerwoningen verder verbeterd en versterkt worden.

Nooit zouden gezinnen met kinderen opgesloten mogen worden in een gesloten centrum.

Wij willen niet dat kinderen in ons land opgesloten worden, enkel en alleen omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders of voogd. Wij willen dat alle kinderen behandeld worden als kinderen, vrij zijn, verzorgd en beschermd worden, en van dezelfde rechten kunnen genieten (klik hier om ons volledige standpunt te lezen).

 

[1] Om een idee te hebben van het aantal gezinnen dat werd vastgehouden in de terugkeerwoningen per “categorie”, zie het jaarrapport van Myria (Myria Federaal Migratiecentrum, 2016. Migratie in cijfers en in rechten, 2016).

 

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty