België moet zich verantwoorden voor het VN-Kinderrechtencomité

Ons land moet onder andere uitleg geven over de detentie van kinderen.

Vandaag en morgen, 24 en 25 januari, wordt de Belgische staat in Genève gehoord door het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties over de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in België.[1] Dit verdrag legt de fundamentele rechten vast die voor alle kinderen gelden. België ratificeerde dit verdrag in 1991.

Tijdens deze hoorzitting zal België moeten aantonen welke vooruitgang geboekt werd op het vlak van de naleving van het verdrag. De detentie van kinderen, een punt van kritiek dat zowel door NGO’s als door het Kinderrechtencomité zelf werd aangesproken, is een onderwerp waarover België zich zal moeten verantwoorden. België heeft sinds augustus 2018 19 kinderen opgesloten voor migratieredenen, terwijl ons land sinds 2008 geen gezinnen meer opsloot, en inzette op alternatieven voor detentie.

We herinneren eraan dat het Kinderrechtencomité in september geëist had dat de eerste familie die in het gesloten centrum voor families werd opgesloten zou worden vrijgelaten. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft geweigerd om daar gehoor aan te geven.

De campagne « EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT. » heeft in een schrijven aan het Comité gewezen op de recente evoluties rond de detentie van kinderen in België. We hebben het Comité aangemoedigd om op kordate manier van België te eisen dat ze haar verplichtingen inzake kinderrechten nakomt en onmiddellijk een einde stelt aan de opsluiting van minderjarigen in België.

We hopen dat België zal luisteren naar het Comité, maar ook naar de 330 organisaties die ons standpunt hebben ondertekend, en de meer dan 30 000 mensen die onze petitie hebben getekend.

Want: Een kind sluit je niet op. Punt.

 

[1] Voor meer informatie verwijzen we u graag verder naar de website van de Kinderrechtencoalitie.

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty