Dubbelzinnige houding federale regering over detentie van kinderen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi voert momenteel een procedureslag bij de Raad van State om de detentie van gezinnen met kinderen in de gesloten gezinseenheden van het centrum 127bis opnieuw wettelijk mogelijk te maken. Nochtans staat in het Federale regeerakkoord het voornemen om kinderen niet langer op te sluiten in gesloten centra. Deze ambigue houding verontwaardigt en verontrust veel middenveldorganisaties. Zij vragen dat de Staatssecretaris het regeerakkoord respecteert en het opsluiten van kinderen wettelijk onmogelijk maakt.

De vorige federale regering, onder impuls van voormalig Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken maakte met de invoering van een Koninklijk besluit opnieuw werk van de opsluiting van gezinnen met kinderen in het kader van het terugkeerproces, een praktijk die 10 jaar lang niet meer toegepast werd.

Een coalitie van vijftien Belgische middenveldorganisaties, waaronder de Liga voor de Mensenrechten, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Platform Kinderen op de vlucht, tekende daarop beroep aan tegen dit KB dat het regime en de werkingsmaatregelen van de gesloten gezinseenheden regelt. Met succes, want in april 2019 schorste de Raad van State het KB. Bijgevolg is het voorlopig praktisch onmogelijk om gezinnen met kinderen in de gesloten eenheden vast te houden. De brede achterban van de campagne ‘Een kind sluit je niet op. Punt.’ was erg verheugd over deze uitspraak en het engagement van de federale regering om een einde te maken aan de praktijk van detentie van gezinnen met kinderen.

“Het schadelijke effect van opsluiting op de fysieke en mentale gezondheid en de ontwikkeling van kinderen is al meerdere malen aangetoond. Ze zijn vatbaarder voor angsten en depressies. De symptomen die kinderen tonen na detentie zijn vergelijkbaar met posttraumatische stress”, legt woordvoerder Melanie Zonderman van Platform Kinderen op de vlucht uit.

Staatssecretaris Mahdi heeft er nu toch voor gekozen de annulatieprocedure tegen datzelfde KB voor de Raad van State verder te voeren. Indien hij de zaak wint, zal detentie van gezinnen met kinderen in de praktijk opnieuw mogelijk zijn. De Staatssecretaris ziet zelf geen graten in zijn demarche. In een reactie aan het adres van de NGO’s liet hij weten dat hij geen tegenstelling ziet tussen de politieke beslissing uit het regeerakkoord  en zijn juridische strijd.

Onbegrijpelijk, stelt het middenveld. De beloftes van de regering om gedurende deze legislatuur geen kinderen op te sluiten zijn volgens hen niet voldoende. “De federale regering en Staatssecretaris Mahdi kennen en erkennen de impact van detentie op kinderen. Het is dan ook niet te bevatten dat ze tegelijk een juridische strijd voeren om deze praktijk terug in te voeren”, zegt Zonderman.

Zelfs indien de NGO’s hun gelijk behalen voor de Raad van State en deze dus het KB in kwestie - dat enkel de randvoorwaarden van detentie bepaalt - vernietigt,  laat de Vreemdelingenwet deze praktijk die tegen het Kinderrechtenverdrag ingaat nog steeds toe. “Het engagement om geen minderjarigen meer op te sluiten in gesloten centra moet dus ook door een Belgisch wetgevend initiatief verzilverd worden, in het belang van de kinderen”, stelt Zonderman.

 

Ondertekenaars:

Défense des Enfants International (DEI) – Belgique

Ligue des droits humains

Ciré

Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant (CODE)

Jesuit Refugee Service Belgium

Plate-forme Mineurs en exil / Platform Kinderen op de vlucht

Amnesty International Belgique – België

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Service Droit des Jeunes de Namur

World Association for Infant Mental Health section belgo-luxembourgeoise

Réseau Belge de lutte contre la pauvreté – Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Move

Caritas International

Service droit des jeunes de Bruxelles

Association Professionnelle des Psychiatres infanto-juvéniles francophones (APPIJF)

ADDE asbl

NANSEN

Kinderrechtencoalitie

Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique (APPPsy)

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty