Het VN-Kinderrechtencomité beveelt gezin vrij te laten, DVZ luistert niet

Het VN-Kinderrechtencomité heeft België het bevel gegeven om het Servische gezin dat sinds 40 dagen opgesloten is vrij te laten. België heeft de klachtenprocedure van het Kinderrechtencomité geratificeerd, en kan niet anders dan dit bevel na te leven. Dienst Vreemdelingenzaken heeft echter al aangegeven dat zij geen gevolg gaan geven aan de uitspraak van het Comité.

Gisteren, 25 september, heeft het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties België het bevel gegeven om een van de opgesloten gezinnen vrij te laten. Het gaat om het Servische gezin dat reeds sinds 14 augustus 2018 in het gesloten centrum 127bis vastgehouden wordt. De redenering van het Comité: de onherstelbare gevolgen van detentie voor hun psychische en lichamelijke ontwikkeling zijn te groot, en detentie is in strijd met het hoger belang van de kinderen.

Het Comité van de rechten van het kind is de hoogste autoriteit die controleert of de Staten, die het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) hebben geratificeerd, de rechten die dit verdrag verdedigt ook effectief naleven. Sinds 2011 is het Comité bevoegd voor de behandeling van individuele klachten van kinderen wiens rechten worden geschonden. België heeft deze klachtenregeling in 2014 geratificeerd.

Gezien deze ratificering heeft België eigenlijk geen andere keuze dan de beslissing van het Comité na te leven. Toch weigert de Dienst Vreemdelingenzaken om het gezin vrij te laten.

De campagne "EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT." steunt, net zoals DEI Belgique, de beslissing van het Kinderrechtencomité. Detentie druist altijd in tegen de rechten en het hoger beland van de kinderen.

Het is tijd dat de regering luistert naar alle internationale instanties, alle experten en alle organisaties die zich al tegen detentie van kinderen hebben uitgesproken. Opgesloten gezinnen moeten vrijgelaten worden, en een verbod op detentie van kinderen moet verankerd worden in de wet.

Want : een kind sluit je niet op. Punt.

Voor meer informatie, zie het persbericht van DEI Belgique (in het Frans).

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty