Het VN-Kinderrechtencomité eist een verbod op detentie van kinderen in de hele EU

Het comité vraagt aan EU-landen te stoppen met het opsluiten van kinderen, terwijl België dat opnieuw gaat doen.

Terwijl België binnenkort opnieuw onschuldige kinderen zal opsluiten (de bouw van het nieuwe gesloten centrum zal binnenkort afgerond zijn), vraagt het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties aan EU-lidstaten om detentie van kinderen zo vlug mogelijk stop te zetten.

Ter gelegenheid van een bijeenkomst van de Europese instellingen en van de lidstaten met betrekking tot migratie en asiel, heeft het Kinderrechtencomité aan de Europese landen gevraagd om detentie van kinderen voor migratierederen onmiddelijk te stoppen. Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties is een groep onafhankelijke experten die erop toezien dat de landen die het Kinderrechtenverdrag geratifieerd hebben, dit verdrag ook toepassen.

"De Europese wet zou detentie van kinderen niet mogen toestaan, zelfs niet als laatste redmiddel. De hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel is een goede gelegenheid om deze praktijk te verbieden," zegt Renate Winter, voorzitster van het Kinderrechtencomité.

De Europese wet stipuleert nu dat migranten- en asielzoekende kinderen in detentie geplaatst kunnen worden, als laatste redmiddel, als het in hun belang is. Winter benadrukt echter dat "de bewering dat detentie nodig zou zijn om kinderen te beschermen, om te voorkomen dat ze verdwijnen, uitgebuit worden of 'onderduiken', niet klopt. Het opsluiten van kinderen, of zij niet-begeleid zijn of op basis van hun migratiestatus of die van hun ouders vastgehouden worden, is nooit in het belang van het kind, en vormt een schending van de rechten van het kind."

"Er mogen geen uitzonderingen op dit principe zijn," zegt Winter. "Alle EU-lidstaten hebben het VN-Kinderrechtenverdrag geratifieerd; er mogen in het Europees recht dus geen bepalingen zijn die de internationale verplichtingen van de EU-lidstaten schenden."

Lees het persbericht in zijn geheel (in het Engels).

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty